دسته بندی

Share

» :: برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه

ضمیرناخودآگه بخشی از مغز است که در تمامی اواقت شبانه روز و بدون وقفه فعال است اما ما اساسا متوجه آن نمی شویم. ضمیر ناخودآگاه اطلاعات انبوهی که در معرضش قرار می گیریم را نگه می دارد و مغز آن را در وضعیت ناخودآگاه ذهن، پردازش می کند. این بخش از مغز، کسانی که می دانند چگونه از آن استفاده دقیق و در مسیری مثبت انجام دهند را به شگفتی می اندازد. از قدرت ضمیر ناخودآگاه برای ایجاد تغییر در زندگی خود، غافل نباشید


با استفاده از این نرم افزار می توانید ضمیر ناخوداگاه خود را تغییر دهید و عادات بد را ترک کنید و چیز های مثبت را در فکر خود پرورش دهید


این نرم افزار شامل 439 جمله در قالب دسته های مختلف می باشد و می توانید دسته ها و پیام های خود را در ان قرار دهید کارکرد نرم افزار براساس تکرار مکرر پیام هاست و از انجای که روزانه همه ی افراد به طور مداوم با گوشی سر و کار دارند می توان از این استفاده سود برد و برای تغییر و پروش ضمیر ناخوداگاه که 90 درصد ما را شامل می شود استفاده بهینه کرد


ضمیرناخودآگه بخشی از مغز است که در تمامی اواقت شبانه روز و بدون وقفه فعال است اما ما اساسا متوجه آن نمی شویم. ضمیر ناخودآگاه اطلاعات انبوهی که در معرضش قرار می گیریم را نگه می دارد و مغز آن را در وضعیت ناخودآگاه ذهن، پردازش می کند. این بخش از مغز، کسانی که می دانند چگونه از آن استفاده دقیق و در مسیری مثبت انجام دهند را به شگفتی می اندازد. از قدرت ضمیر ناخودآگاه برای ایجاد تغییر در زندگی خود، غافل نباشید

خرید و دانلود محصول

1397/03/31
برنامه ریزی ضمیر ناخوداگاه