دسته بندی

Share

» :: حل تمرین کتاب مکانیک مواد Jenkins و Khanna
حل تمرین کتاب مکانیک مواد Jenkins و Khanna

نویسندگان: C. Jenkins و S. Khanna

فایل PDF حل تمرین به زبان انگلیسی و در مجموع 160 صفحه است.

فایل PDF با بهترین کیفیت و با قابلیت جستجو در متن و کپی برداری از متن است.
خرید و دانلود محصول

1397/02/05
حل تمرین کتاب مکانیک مواد Jenkins و Khanna , حل تمرین مقاومت مصالح Jenkins و Khanna , مکانیک مواد جنکینز