دسته بندی

Share

» :: چگونه هدف گذاری کنیم و به آن برسیم

همه ما رویاها و آرزوهایی داریم...


همه ما در اعماق روح خود می خواهیم باور کنیم که دارای موهبت خاصی هستیم، می توانیم تغییر و تفاوتی ایجاد کنیم، می توانیم به طریق خاصی در دیگران نفوذ کنیم و می توانیم جهان فعلی را به صورت دنیای بهتری در آوریم.


آرزوی شما چیست؟ شاید رویایی است که آن را فراموش کرده اید و یا در شرف زوال و نابودی است. اگر آرزوی شما عملی می شد، وضع امروزی شما چگونه بود؟


کارهایی که گاه به گاه انجام می دهیم ، ملاک نیستند، بلکه اعمال دائمی ما هستند که نقش تعیین کننده دارند. پدر همه اعمال ما کدام است؟ چه عملی در نهایت ، تعیین کننده شخصیت و راه زندگانی ماست؟ پاسخ این پرسش در کلمه تصمیم نهفته است. در لحظات تصمیم گیری است که سرنوشت ما رقم زده می شود.به قول آنتونی رابینز آنچه که سرنوشت ما را تعیین می کند ، شرایط زندگیمان نیست، بلکه تصمیم های ماست.


زندگی بدون هدف یک زندگی پوچ و بی معنی است برای موفق شدن در زندگی باید هدف داشته باشیم و با تمام انرژی به سمت هدفمون حرکت کنیم.


به قول ناپلئون هیل راز موفقیت تنها در سه جمله زیر خلاصه می شود:


هدف - استمرار و اشتیاق سوزان.

خرید و دانلود محصول

1397/03/31
هدفگذاری کنیم و به آن برسیم