دسته بندی

Share

» :: حل تمرین کنترل بهینه کتاب کنترل بهینه لوویس و کتاب کیرک kirk و lewis
در این فایل، موارد زیر قرار دارد:
1- حل تمرین های منتخب کتاب کنترل بهینه لوویس
2- حل تمرین های کتاب کنترل بهینه کیرک
3- نمونه سوالات کنترل بهینه با پاسخ - زبان انگلیسی
4- جزوات درس کنترل بهینه داشنگاه شیراز

خرید و دانلود محصول

1396/12/17
کنترل بهینه , کنترل بهینه لوییس , کنترل بهینه کیرک , optimal control solution , نمونه سوال