دسته بندی

Share

» :: راندازی ماژول RFM23B در محیط کدویژن
ماژول RFM23B یکی از ماژول های بسیارقدرتمند با قابلیت های بسیار می باشد به دلیل این که پروژه ای از این در این اینترنت موجود نیست یا کم است ما برآن شدیم تا پروژه از ماژول را آماده کنیم ودر اختیار شما قرار دهیم.ماژول RFM23B با کوچک بودن حجم اش قابلیت های بسیاری را دارا می باشد از جمله کنترل سطح تغذیه که با کاهش آن بخش RF را خاموش کرده و باعث کاهش تلفات تغذیه و چیپ ماژول می شود, کاربرروی سه مدلاسیون GFSK-FSK-OOK که توسط رجیستر های داخلی قابل تنظیم می باشد، کار بر روی سه فرکانس 433Mhz-868Mhz-915Mhz که توسط رجیسترهای داخلی آن هم به طور دقیق تا چند دهم درصد مثلا 915.433Mhz قابل تنظیم است این قابلیت باعث غیر قابل هک شدن ماژول در زمینه ارسال صوت می شود زمانی که بخواهیم صوت رمز نگاری شده ارسال کنیم این مورد از داده های ارسالی حفاظت می کند، قابلیت ارسال آن هم در مدولاسیون GFSK تا سرعت 256Kbs که مناسب برای ارسال صوت می باشد ،قابلیت ارسال دیتا مانند اعداد،حروف آن هم به صورت یک جا تا 64Kbs را دارا می باشد،در این آزمایش 17Kbs را روی فرکانس 433Mhz  با مدولاسیون GFSK ارسال کردیم آن هم به صورت دوطرفه و اتومات در داخل محصول پروژ های دیگری با چیپ PIC میباشد که می توانند کمک خوبی برای راندازی ماژول  RFM23B باشد. شماتیک مدار و فایل های اضافی دو تا دیتا شیت انگلیسی برای آشنای با رجیستر ها ی داخلی  ماژول دارد. خرید و دانلود محصول

1397/01/11
ماژول منحصر به فرد RFM23B , راندازی ماژول RFM23B در محیط کدویژن
تعداد دیتا شیت : 2 | تعداد آزمایش داخلی : 1 | تعداد فایل های کمکی و اضافی : 5 | شماتیک مدار : 1 |