ماشین حساب مهندسی | فروشگاه bfie.ir
دسته بندی

Share

» :: ماشین حساب مهندسی
این نرم افزار یک ماشین حساب مهندسی است که همه قابلیت های یک ماشین حساب مهندسی از قبیل محاسبه توابع مثلثاتی و انتگرال برخی توابع خاص و حل معادله 2 مجهولی و پیدا کردن ب م م و ک م م  و فاکتوریل و توان و مقسوم علیه های یک عدد و... را دارد.
این نرم افزار به زبان c نوشته شده است.
خرید و دانلود محصول

1396/11/02
برنامه نویسی به زبان c , ماشین حساب , ماشین حساب مهندسی , مهندسی , پروژه , پروژه برنامه نویسی , انتگرال , زبان c , پروژه ها , برنامه نویسی , پروژه به زبان C , project , C , c
تعداد خط های پروژه : 347 |