دسته بندی

Share

» :: کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش
کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش (Steepest Descent)

برای مشاهده خروجی های برنامه کافیست کد را در نرم افزار MATLAB اجرا نمایید.

خروجی های برنامه مقادیر جواب های دستگاه معادلات و کانتور مسیر بهینه سازی معادلات است.
خرید و دانلود محصول

1396/10/21
کد متلب حل دستگاه دو معادله با روش سریع ترین کاهش , کد متلب روش Steepest Descent , روش گرادیان سریع ترین کاهش