دسته بندی

Share

» :: جداول محاسبه اطلاعات موجود در صورت های حسابرسی شده
این فایل شامل یک فایل اکسل میشود که شما میتوانید با وارد کردن ارقام موجود در صورتهای مالی به صورت کامل به نسبتهای تحلیلی و نتایج فاندامنتالی آن دسترسی پیدا کنید.

این فایل توسط گروه مهندسان مالی مبین تحلیل تهیه شده
خرید و دانلود محصول

1397/01/15
فاندامنتال , تحلیل , آمار