دسته بندی

Share

» :: فایل Excel شماره صندلی امتحان

فایل Excel، چاپ شماره صندلی امتحانات

فایل Excel چاپ شماره صندلی امتحانات

این فایل از قسمت برنامه نویسی Excel استفاد می کند بنابراین باید،اجرای ماکروهای Excel را مجاز و فعال کنید.

فونت استفاده در این سند B Nazanin است.

روش استفاده از فایل:

ابتدا به زبانه ی تنظیمات(پایین همین سند دیده می شود) وارد شوید و نام آموزشگاه و عنوان آزمون و ... را تکمیل کنید.

وارد زبانه ی کلاس ها شوید و عنوان کلاس یا سالن و تعداد ظرفیتهای صندلی آن را وارد کنید، بقیه محاسبات به صورت خودکار انجام خواهد شد.

در همین زبانه روی دکمه رادیوییO، که در سلول زرد رنگ دیده می شود کلیک کنید.

با کلیک روی این دکمه از طریق دستورات (برنامه نویسی)، کلاسی که توسط این گزینه انتخاب شده باشد. به عنوان محور دو زبانه ی (لیست) و (شماره ها) واقع خواهد شد، و (لیست شماره صندلی ها) و (شماره های قابل الصاق) به صندلی ها تنظیم می شود.

پس از تنظیم هر لیست می توانید روی زبانه (لیست)، کلیک کنید و سپس آنرا کپی کنید تا بتوانید اسامی دانش آموزان را به آن اضافه کنید.

آماده دریافت نظرات ارزشمند شما هستم.

خرید و دانلود محصول

1396/10/05
فایل , Excel , شماره , صندلی