دسته بندی

Share

» :: نمونه سوالات استخدامی ماشین نویس قوه قضاییه

سوالات عمومی شامل :

۱- سوالات استخدامی فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه) ۶۰۰ سوال با پاسخ نامه

۲. سوالات استخدامی زبان و ادبیات فارسی ۶۰۰ سوال با پاسخ نامه

۳.سوالات استخدامی معارف اسلامی ۶۰۰ سوال با پاسخ نامه

۴.سوالات استخدامی زبان انگلیسی عمومی ۵۰۰ سوال با پاسخ نامه

۵. سوالات استخدامی هوش و توانمندیهای عمومی ۱۰۰۰ سوال با پاسخ نامه

سوالات تخصصی :

سوالات حقوق اداری ۳۵۰ سوال با پاسخ نامه

سوالات مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۵۰۰ سوال با پاسخ نامه

سوالات مدیریت منابع انسانی ۷۷۰ سوال با پاسخ نامه

سوالات مکاتبات و آیین نگارش فارسی ۱۲۰ سوال با پاسخ نامه

سوالات فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک  ۵۰ سوال با پاسخ نامه

سوالات ماشینهای کنترل عددی ۲۰ سوال با پاسخ نامه

جزوات :

جزوء ماشینهای کنترل عددی ۱۸ صفحه ایی

جزوء مبانی کامپیوتر و برنامه نویسی ۸۰ صفحه ای

جزوء حقوق اداری ۳۶ صفحه ایی

جزوء مدیریت منابع انسانی ۴۲ صفحه ایی

جزوء آیین نگارش مکاتبات ادرای ۳۰ صفحه ایی

جزوء فن بایگانی و مدیریت اسناد و مدارک   ۳۶صفحه ایی

سوالات دوره قبل قضاوت :

سوالا ازمون قضاوت ۸۹ با پاسخ نامه

سوالا ازمون قضاوت ۸۰ با پاسخ نامه

سوالا ازمون قضاوت اذر ۷۹ با پاسخ نامه

سوالا ازمون قضاوت دی ۷۹ با پاسخ نامه

سوالا ازمون قضاوت ۸۲ با پاسخ نامه

عین دفترچه سوالات اولین آزمون  فراگیر خرداد ۹۴ با پاسخنامه

عین دفترچه سوالات اولین آزمون  فراگیر اسفند ۹۴ با پاسخنامه

عین دفترچه سوالات اولین آزمون  فراگیر ابان ۹۵ با پاسخنامه

خرید و دانلود محصول

1396/08/15
سوالات استخدامی ماشین نویس , ماشین نویس , قوه قضاییه , ماشین نویس قوه قضاییه , استخدامی , نمونه سوالات استخدامی , فراگیر ماشین نویس , استخدامی قوه قضاییه