متوقف کردن تخریب خود | فروشگاه bfie.ir
دسته بندی

Share

» :: متوقف کردن تخریب خود
تکنولوژی بینورال سابلیمینال مدرن ترین روش تاثیرگذاری روی مغزوذهن انسان می باشد.

یکی ازعواملی که تاثیرگذاری این فایل های سابلیمینال را به طور شگفت آوری افزایش می دهد این است که عبارات تاکیدی مثبت توسط آهنگ پوشش داده شده اندواین عبارات وارتعاشات مثبت بصورت عبارتهای پنهان دریک فرکانسی بالاترازفرکانس شنوایی بارها وبارها به ضمیرناخوداگاه ارسال می شود.
 گوش سپردن به این فایل احساس رضایت ازخودتان را در شما تقویت می کند و مانع ازتخریب شخصیتی توسط خودتان می شود وشما را به خودتان نزدیک تر می کند.

اولین قدم برای موفقیت, دوستی با خودتان است.
خرید و دانلود محصول

1396/06/27
بینورال سابلیمینال , ضمیرناخودآگاه , عبارات تاکیدی , ذهن انسان , احساس رضایت