دسته بندی

Share

» :: ازبین بردن موانع ذهن
تکنولوژی بینورال سابلیمینال مدرن ترین روش تاثیرگذاری روی مغزوذهن انسان می باشد.

یکی ازعواملی که تاثیرگذاری این فایل های سابلیمینال را به طور شگفت آوری افزایش می دهد این است که عبارات تاکیدی مثبت توسط آهنگ پوشش داده شده اندواین عبارات وارتعاشات مثبت بصورت عبارتهای پنهان دریک فرکانسی بالاترازفرکانس شنوایی بارها وبارها به ضمیرناخوداگاه ارسال می شود.
با گوش سپردن به این فایل موانع ذهنی از بین می روند ودرنتیجه ضمیرناخودآگاهتان قدرتمندتر به اهداف شما متمرکز می شود.
خرید و دانلود محصول

1396/06/27
بینورال سابلیمینال , عبارات تاکیدی , ضمیرناخودآگاه , ذهن انسان , موانع ذهنی